Magnetická rezonance

Kde nás najdete: Pavilon D – přízemí 

Telefon: 519 315 149

E-mail: recepcemr@nembv.cz

 
 
V případě technického problému s formulářem
kontaktujte p. Ondřeje Kolibu.
  • Magnetickou rezonanci (MR) provádíme téměř pro všechna vyšetření indikovaná pro tuto zobrazovací metodu s výjimkou vyšetření srdce, hrudníku a celotělových vyšetření.
  • Na magnetickou rezonanci je pacienta nutné objednat. Rezonanci objednává vždy lékař.

 

Jak objednat pacienta?

  1. Lékař vyplní a odešle online žádanku (pokud nefunguje, zde je žádanka v PDF) a s pacientem vyplní a vytiskne informovaný souhlas na MR vyšetření.
  2. Vyplněná žádanka přijde na recepci MR a také žádajícímu lékaři do zadaného e-mailu, lékař ji vytiskne, opatří razítkem a podpisem a předá pacientovi i s informovaným souhlasem.
  3. Recepce MR ověří správnost a úplnost žádanky, případně lékaře vyzve k doplnění/opravení údajů.
  4. Indikaci k některým vyšetřením posuzuje a schvaluje primářka RDO, její zástupkyně nebo jimi pověřený lékař.
  5. Po ověření žádanky, případně schválení indikace je pacientovi přidělen termín vyšetření.
  6. O termínu svého vyšetření je pacient informován pomocí SMS zprávy do konce následujícího pracovního dne po doručení žádanky.
  7. Vyplněnou žádanku i informovaný souhlas přinese pacient v den vyšetření s sebou – bez nich nebude pacient vyšetřen.

Soubory ke stažení