Oddělení laboratorní hematologie ☏
Kde nás najdete: Pavilon H – 1. patro

Provozní doba: NEPŘETRŽITĚ
 
Mgr. Renata Horáková
Vedoucí laboratoře
 
Jana Kališová
Vedoucí laborantka
 
Příjem materiálu
519 315 171
  • Náplní hematologické laboratorní diagnostiky jsou analýzy vzorků krve a ostatních biologických materiálů. 
  • Vyšetření provádíme pro vlastní klinickou složku a další zdravotnická zařízení, včetně ambulantních nestátních pracovišť a pro pacienty – samoplátce. Pro externí zdravotnická zařízení je zajištěn pravidelný svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků.
  • V laboratoři jsou prováděna všechna standardní morfologická hematologická laboratorní vyšetření včetně hemogramu, pětipopulačního rozpočtu leukocytů a mikroskopického hodnocení krevních nátěrů. Morfologická laboratoř je vybavena automatickými analyzátory SYSMEX a ABBOTT pro stanovení krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů (technologie MAPSS-Multi Angle Polarized Scatter Separation = 4 úhlová laserová optická analýza) a pro stanovení retikulocytů. K mikroskopické analýze používáme digitální mikroskop VISION HEMA ASSIST a mikroskop Olympus BH 2.
  • Hemokoagulační laboratoř provádí základní a speciální vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů a monitorování antitrombotické léčby na dvou automatických analyzátorech STA COMPACT s možností širokého spektra analýz (koagulační, fotometrické, imunoturbidimetrické).
  • Předtransfuzní vyšetření pacientů (stanovení krevních skupin, zkoušky kompatibility, screening antierytrocytárních protilátek aj.) a expedice transfuzních přípravků pro klinické použití jsou prováděny v laboratoři imunohematologie vybavené imunohematologickým analyzátorem BIORAD IH 500 za použití metody sloupcové aglutinace. V laboratoři je zaveden systém celoživotní databáze imunohematologických vyšetření pacientů i dárců krve.
  • Provádíme předodběrové analýzy krevního obrazu u dárců krve a imunohematologická vyšetření transfuzních přípravků před propuštěním pro klinické použití (krevní skupina, fenotyp, screening antierytrocytárních protilátek).
  • Dále vám nabízíme vyhotovení kartičky krevní skupiny na základě odběru v naší laboratoři.
  • K zabezpečení standardizace práce v laboratoři má personál k dispozici pro všechny činnosti závazné písemné standardní operační postupy. Veškerá dokumentace je řízená a podléhá systému změnových řízení, revizí a auditů. V laboratoři je uplatňován systém interní a externí kontroly kvality. 
  • Laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO 15 189 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 8125