Žádanka na magnetickou rezonanci

Obecné informace k objednávání na Magnetickou rezonanci

  • Odesílající externí lékař vyplní on-line žádanku na magnetickou rezonanci na webu Nemocnice Břeclav nebo ve formě PDF, odešle a současně ji vyplněnou vytiskne, opatří razítkem a podpisem. Žádanku obdrží lékař i do svého e-mailu.
  • Takto vyplněnou žádanku přinese pacient v den vyšetření s sebou. Bez této žádanky nebude pacient vyšetřen. Pokud pacient vytištěnou žádanku ztratí, jeho lékař ji nalezne vždy ve svém e-mailu.
  • Současně je nutno vytisknout a s pacientem vyplnit informovaný souhlas na MR vyšetření, který pacient též přinese v den vyšetření s sebou.
  • Odesílající nemocniční lékař vyplní MR žádanku v AMIS HD, kterou vytiskne, orazí a podepíše a současně s ní po sanitáři pošle i vyplněný a podepsaný informovaný souhlas s MR vyšetřením.

 

  • Po přijetí žádanky na recepci MR je tato zkontrolována stran základních údajů o pacientovi a odesílajícím pracovišti, pokud tyto chybí nebo jsou nedostatečné, je žádanka odeslána zpět na dopracování.
  • Indikaci k některým vyšetřením posuzuje primářka RDO, její zástupkyně nebo jimi pověřený lékař. V případě souhlasu toto stvrdí svým podpisem na žádance, poté bude pacientovi přidělen termín.
  • O termínu svého vyšetření je ambulantní pacient informován pomocí sms zprávy.
  • O termínu hospitalizovaného pacienta je telefonicky informován lékař, který žádanku vystavil.
  • Informace o termínu je ambulantnímu pacientovi odeslána do konce následujícího pracovního dne po dodání žádanky.

objednání termínů a zaslání snímků:                                                                                                                              Recepce magnetické rezonance   519 315 149,                 recepcemr@nembv.cz

poruchy: 519 315 126 (Ondřej Koliba)

Soubory ke stažení: