• Nemocnice Břeclav, p.o. získala oprávnění k realizaci akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář/ka.
 • Kurz začíná 4.3.2024.
 
 • Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované péče.
 • Cena kurzu : 9 000,- Kč *
 • Dotazy: p. Kučerová, sekretnam@nembv.cz
 • O zařazení do kurzu a zaslání platby budete informováni na email uvedený ve Vaší přihlášce.
 • Podmínky přijetí (nutné)
 • Ukončení základního vzdělání (k přihlášce doložit ověřenou kopii)
 • Dovršení věku 18 let
 • Dobrý zdravotní stav (doložit k přihlášce potvrzení od lékaře)
 • Očkování proti žloutence typu B (nebo minimálně druhá dávka vakcíny – doložit potvrzení k přihlášce) 
 • Dokumenty zašlete poštou k rukám pí Ludmily Kučerové nebo přineste na podatelnu.
 • Odborné vzdělávání
 • Odborný kurz je rozdělen na 100 hodin teoretického a 80 hodin praktického vyučování.
 • Odborné vzdělávání poskytne účastníkům kurzu ucelený soubor vědomostí, manuální a intelektových dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění.
 • Účastníci kurzu získají přehled o stavbě, funkci a změnách lidského organismu, získají základní poznatky z psychologie potřebné k poznání a pochopení osobnosti pacienta. Dále si osvojí ošetřovatelské postupy potřebné pro poskytování základní ošetřovatelské péče včetně poskytnutí první pomoci.
 • Systematicky bude věnována pozornost BOZP a dodržování hygienických a epidemiologických požadavků.
 • Ukončení kurzu
 • Akreditovaný kvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí.
 • Po jejím úspěšném zvládnutí bude absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti.
 • *Cena kurzu nezahrnuje stravování. Platba kurzovného bude provedena na základě faktury vystavené Nemocnicí Břeclav, p.o. jednotlivému uchazeči. Pokud dojde k přerušení kurzu ze strany účastníka – cena nebude vrácena.

Soubory ke stažení