VZDĚLÁVÁNÍ (semináře, konference)

LÉKAŘI NLZP - Nelékařské zdravotnické profese
Nemocnice Břeclav se podílí na průběžném vzdělávání zdravotnických pracovníků lékařských i nelékařských oborů.