Světový den boje proti AIDS

1. prosinec byl vyhlášen Světovým dnem boje proti AIDS.  Infekční oddělení v Břeclavi se již několik let připojuje k tomuto odkazu a boji, a to vždy koncem listopadu.

Letos ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 14 do 17 hod.,  bude v prostorách ambulance Infekčního oddělení Nemocnice Břeclav prováděno bezplatné testování krve nejen na pozitivitu HIV, zájemci budou mít také možnost testování na virovou hepatitidu B a C.

Onemocnění HIV-AIDS je celosvětovým problémem. Zatím neexistuje vakcína proti tomuto onemocnění, které je sice nevyléčitelné, ale je léčitelné. Při léčbě se výrazným způsobem zlepší kvalita života nemocných. Česká republika se stále ještě řadí  k zemím s nízkým výskytem infekce HIV.  Statistika ale ukazuje, že od roku 2002 dochází k nárůstu nových případů, zejména mezi muži-homosexuály, situace do budoucna není příznivá.

Ve sledovaném období od 1.10.1985 do 31.12.2014 bylo zjištěno 2354 HIV pozitivních občanů ČR, z tohoto počtu se u 426 rozvinul AIDS, u 225 bylo zaznamenáno úmrtí na AIDS a u 91 úmrtí z jiné příčiny.

Ve způsobu přenosu HIV infekce hlavní roli hraje rizikové chování (sexuální styk s neznámými osobami, iv. narkomanie, někdy způsob přenosu lze obtížně dohledat, vertikální přenos z matky na dítě, aj.). U části HIV pozitivních osob se vyskytují i další sexuálně přenosné choroby (syfilis, kapavka, venerický lymfogranulom).  Proto v zabránění šíření nemoci hraje důležitou roli osvěta, informovanost  o nemoci, způsobu přenosu, testování.

Současně 26.11.2015 na ambulanci infekčního oddělení bude možnost vyšetření na virovou hepatitidu B a C. Situace, pokud se týká virové hepatitidy B, je výrazně lepší díky očkování. V České republice bylo zahájeno pravidelné očkování proti této nemoci u dětí 1.7.2001, tehdy se začaly očkovat děti do 1 roku věku a současně děti mezi 12-13 rokem. V současné době nám vyrostla tedy populace mladých lidí okolo 25 let, která je proočkovaná. Otázkou je ale ostatní populace. Možnost očkování proti této nemoci je v očkovacích centrech a také na ambulanci Infekčního oddělení Nemocnice Břeclav. Očkování hradí klient, ale zdravotní pojišťovny svým klientům na očkování přispívají. Proti virové hepatitidě C zatím očkování není, ale pokud přechází do chronicity je onemocnění při dnešních možnostech léčby léčitelné a vyléčitelné. Hlavní roli v přenosu virové hepatitidy C hraje krev, výrazným způsobem se na počtu nemocných podílí narkomani.

Zveme všechny, kteří mají zájem o bezplatné testování proti těmto nemocem ve čtvrtek  26. 11. 2015 mezi 14-17 hodinou na ambulanci Infekčního oddělení Nemocnice Břeclav.

MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D.

primářka Infekčního odd.

Nemocnice Břeclav, p.o.