Prohlášení o přístupnosti

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace, IČO: 00390780 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.nembv.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

www.nembv.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 6. 2. 2023

 

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda posouzení provedeného třetí stranou, a to společností IMP net s.r.o., IČ 28351801 se sídlem Brno-Židenice, Židenice, Gajdošova 4489/26.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud zjistíte jakýkoli problém týkající se přístupnosti těchto webových stránek, jejich zobrazování, anebo nám budete chtít sdělit jakékoli informace a náměty v této oblasti, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy webmaster@nembv.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Oddělení nemocniční informatiky a telekomunikací (ONIT)
U Nemocnice 3066/1
690 02 BŘECLAV
E-mail: webmaster@nembv.cz
Identifikátor datové schránky: zmmk6ii