Pořízení nového CT a digitální skiagrafie

12. 1. 2023

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Předmětem a cílem projektu je pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro Nemocnici Břeclav a tím zkvalitnění péče o pacienty, a to jak z hlediska diagnostického, tak z hlediska poptávky vyšetření z důvodu prevence.