Novorozence ohlídá 12 nových monitorů dechu

31. 5. 2024

Už několik let spolupracuje Nemocnice Břeclav velmi úzce s Nadací Křižovatka.

Ta každoročně přiváží díky sponzorům do nemocnice na dětské oddělení nové monitory dechu, které pomáhají jak sestřičkám, tak hlavně maminkám.

„Velmi si cením této spolupráce. Navíc dárci jsou pravidelní, i letos jsou to společnosti Fosfa a Alcadrain, za což jsem moc rád. Není totiž nic víc, než když může maminka po narození dítěte být díky monitorům dechu ve větším klidu a užívat si se svým miminkem ty krásné okamžiky,“ poděkoval ředitel nemocnice Ing. Petr Baťka.

Letos 12 nových monitorů v celkové hodnotě 30 tisíc korun předala do rukou lékařky MUDr. Anny Piharové ředitelka Nadace Křižovatka Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová, Ph.D.

„Naše hlavní poslání spočívá ve zprostředkování předání monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Společnými silami zajišťujeme pravidelnou obnovu těchto citlivých přístrojů ve více než 70 nemocnicích po celé České republice. Během prvního roku života dítěte totiž může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS), tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení dechové frekvence pod 10 dechů za minutu upozorní zvukový a světelný signál přístroje personál nemocnice nebo rodiče, díky čemuž může být dítěti ihned poskytnuta první pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit i mělké dýchání či apnoické pauzy“, popsala ředitelka nadace Mgr. et Mgr. Michaela Špunarová, Ph.D.

Kromě toho, že monitory chrání děti na novorozeneckém oddělení, mohou si je maminky následně také zapůjčit domů v naší porodnici. V poslední době si totiž maminky dost často monitory dechu prodávají mezi sebou, ale pokud neprojdou novou servisní zkouškou, nemůže být jejich spolehlivost zaručená.