Web nemocnice v novém designu

1. 6. 2023
Vzhled nového webu Nemocnice Břeclav

 

Jedenáct let. Tak dlouho hledali lidé informace o Nemocnici Břeclav na jejích dnes už „starých“ webových stránkách. A protože je to vlastně ještě dětský věk a 1. června slavíme Den dětí, i my jsme sobě a našim pacientům a návštěvníkům jeden dárek darovali – najdete jej na beta.nembv.cz.

„Jedenáct let je pro webové stránky dlouhá doba, proto jsem moc rád, že naše IT oddělení dotáhlo vše do konce a od června testujeme nový web. Fungovat tedy budou zatím oba, ale věřím, že nový si hned získá své návštěvníky. Během června ale ještě musíme vychytat všechny drobné nedostatky“, popsal ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka, který děkuje celému IT týmu v čele s Pavlem Kilianem, který měl vše na starost.

A jaké jsou změny? Na první pohled nezůstal kámen na kameni. Zato přibyly „dlaždice“. Pavel Kilian, člen IT týmu nemocnice, popisuje hlavní změny.

 

přístupnost.

Nový web je takzvaně přístupný, tedy respektuje požadavky zrakově, sluchově či jinak tělesně znevýhodněných uživatelů a odpovídá požadavkům přístupnosti dle zákona 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

 

mobilní. telefony.

Počet uživatelů přistupujících na web nemocnice z mobilních telefonů již dávno přesáhl 50 % a v současnosti se pohybuje okolo 67 %. Čili dvě třetiny uživatelů použije pro návštěvu webu nemocnice "mobil". Proto i nový web je takzvaně responzivní - vzhled se přizpůsobí zařízení, na kterém je zobrazován (mobil, monitor počítače, tablet a jejich různé velikostní varianty).

nejčastěji. hledané. informace.

Ze statistik víme, co na webu lidé nejčastěji hledají. Dlouhodobě jsou to slova (řazeno sestupně) "pohotovost", názvy konkrétních oddělení a ambulancí, "porod" a různé varianty informací pro nastávající maminky, "ceník", "návštěvní hodiny", "volná pracovní místa". Proto jsme ty nejdůležitěji informace dali do rozcestníku na úvodní stránce webu (homepage). Naši kolegové nemocnice mu říkají různě: dlaždicový, tlačítkový, kolonkový, blokový, čtvercový, kostkový). :-)

 

nové. funkce.

Za dobu používání stávajícího webu se chování uživatelů změnilo a mění se stále. Nový web na tyto změny reaguje novými funkcemi.

interaktivní. vyhledávání. v. odděleních. a. ambulancích.

Místo vyhledávání konkrétního oddělení či ambulance v dlouhém seznamu pomocí zraku má uživatel možnost použít našeptávání přímo v jedné z dlaždic rozcestníku.

 

plán. pohotovost. a. základní. kontakty. viditelné. na. každé stránce.

Součástí každé webové stránky nového webu je hlavička se základními kontakty, odkazem na orientační plán nemocnice a informacemi o pohotovosti (pro dospělé, dětská, zubní). Jsou tak dostupné z jakékoliv části webu.

 

krevní. zásoby.

Na homepage nového webu jsme dali také informaci o aktuálním stavu krevních zásob nemocnice. Data se aktualizují přímo z laboratorního systému, a to každou hodinu.

 

rezervační. systém.

Tato část webu není nová, uživatelé se už s ní setkali především při registraci na testování PCR COVID, při registracích na kurzy k paliativní péči nebo v případě žádanky na magnetickou rezonanci. Tato část webu sice není nová; byla vytvořena už v době fungování stávajícího webu. Ovšem v novém webu je mu vyhrazena jedna z dlaždic rozcestníku a do budoucna se bude tato část webu rozšiřovat. Poděkování za vytvoření patří Ondřejovi Kolibovi, členovi IT týmu.

 

facebook. součástí. aktualit.

Vedle webu nemocnice je nedílnou součástí digitálního otisku nemocnice na internetu. Proto je jedna ze tří aktualit na homepage vždy ta facebooková. Věříme, že toto postavení si brzy zaslouží i náš účet na další využívané sociální síti Instagram.

Některé dílčí části nového webu ještě budeme během tohoto měsíce upravovat. Proto upozorňujeme, že jejich obsah se může dále měnit. Stávající web www.nembv.cz i nový beta.nembv.cz budou v provozu současně, a to přibližně jeden měsíc, aby se mohli uživatelé s novým prostředím webu dobře seznámit. Ke konci června, v pondělí 26. června, bude provoz stávajícího webu ukončen a nový web uživatelé najdou už na adrese www.nembv.cz.

 

Poděkování

Děkuji všem, kteří se na tvorbě nové podoby webu nemocnice podíleli, a zejména děkuji

  • Petře Glosové (IT tým) za hodiny mravenčí práce při nekonečných úpravách a opravách každé jednotlivé stránky každého oddělení, ambulance, dalších pracovišť, provozu, kontaktů, fotogalerie, formulářů a dalších typů stránek webu, za její názory a další pohled na věc
  • Janu Netopilíkovi (sociální média) za dodání aktuálních fotografií nemocnice a dalšího vlastního grafického materiálu
  • vedoucím pracovišť a všem, kteří redigovali texty svých oddělení, ambulancí a dalších pracovišť
  • vedení nemocnice za podporu a bezproblémovou komunikaci
  • společnosti IMP net, s.r.o za realizaci a směrování našich nesčetných nápadů i těch, které ještě přijdou...

Pavel Kilian