Nemocnice Břeclav otevírá ambulanci paliativní medicíny

2. 11. 2021

Závažné, nevyléčitelné onemocnění. Diagnóza, kterou si žádný z pacientů nepřeje slyšet. Přesto mnozí pacienti a jejich rodiny musí takovému onemocnění čelit.

Jak se v tak těžké situaci zorientovat? Kde najít podporu? Jak ulevit příznakům, které těžkou nemoc doprovází? Paliativní léčba zprostředkovává komplexní přístup k pacientovi se závažným nevyléčitelným onemocněním. Cílem paliativní péče je mírnit bolest a další tělesná a duševní strádání spojená s nemocí, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu pacientova života se snahou maximálně respektovat jeho hodnoty a přání, poskytnout všestrannou podporu nemocnému a jeho blízkým.

Nemocnice Břeclav teď nově, jako jedna z prvních nemocnic v rámci Jihomoravského kraje, otevírá ambulanci paliativní medicíny, na kterou bude v krátkém časovém intervalu navazovat i péče přímo u lůžek pacientů v nemocnici.

„Že je paliativní péče velmi potřebná a prospěšná, o tom nemusíme vést diskuzi. Jsem moc rád, že jsme v nemocnici vytvořili tým, který může našim pacientům nabídnout kompletní specializovanou paliativní péči. Nejde jenom o jednoho odborníka, ale opravdu o ucelený tým deseti lidí od lékařů přes sociální pracovníky až po duchovní podporu,“ uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.

„Specializovaná paliativní péče je odborná interdisciplinární péče poskytovaná týmem odborníků - lékař paliatr, sestra, sociální pracovník, psycholog, pastorační pracovník, ošetřovatelé, fyzioterapeut atd. - zaměřená na řešení komplexních problémů provázejících závažná onemocnění,“ uvedla doktorka Iveta Dicko.

Jak ji doplnil její kolega Petr Vašíček, obrátit se na paliativní tým mohou jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. „Mezi onemocnění a stavy, které výrazně profitují z paliativní péče, jsou například pokročilá stádia nádorových onemocnění s ukončenou protinádorovou léčbou, neurodegenerativní onemocnění jako roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc a ALS, pokročilá stádia demence, konečná stádia chronických orgánových onemocnění, geriatričtí pacienti s pokročilým stádiem křehkosti, pacienti po úrazech hlavy a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem, pokročilá stadia HIV či AIDS, některé vrozené pediatrické syndromy a kriticky nemocní pacienti s nevratným orgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče,“ popsal lékař.

A jak konkrétně může paliativní tým pacientům pomoci?

Každý pacient je jedinečná osobnost, každý má své specifické rodinné a sociální zázemí, svůj řebříček hodnot, své potřeby, priority a přání. Pomocí a podporou paliativního týmu lze snáze dosáhnout formulaci takových léčebných cílů a plánu péče, který bude respektovat pacienta, jeho důstojnost a preference.

Dále nabízí symptomatickou léčbu, která pomáhá ulevit od příznaků, jež závažná onemocnění provázejí. Součástí péče je i psychologická a duchovní podpora nebo také sociální pracovník, který usnadní orientaci v systému sociální a zdravotní podpory. Připraveno je i poradenství pro pozůstalé.

Vyšetření v ambulanci paliativní medicíny je možné i na základě iniciativy pacienta nebo jeho rodiny. Vždy je ale potřeba před prvním vyšetřením v ambulanci paliativní medicíny shrnutí  dosavadního průběhu a léčby závažného onemocnění a posouzení celkového zdravotního stavu pacienta lékařem-odborníkem. Je nanejvýš žádoucí, aby ošetřující lékař napsal doporučení k vyšetření. Může tak učinit i formou elektronické žádanky, která je k dispozici na stránkách  online.nembv.cz/paliativnipece.