Informace pro pozůstalé

Dovolujeme si Vám nabídnout několik potřebných informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

 • O úmrtí vždy informujeme nejbližšího příbuzného, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci.
 • Pozůstalý přebírá na příslušném oddělní osobní věci zemřelého; Část A – Osoba zajišťující pohřbení Listu o prohlídce zemřelého
 • Občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění, které zůstaly v době úmrtí v nemocnici, jsou podatelnou nemocnice předány Matričnímu úřadu v Břeclavi.
 • Oblečení pro zemřelého přebírá sanitář anatomicko-patologického oddělení nemocnice každý pracovní den od 9.00 do 13.00 hod., o víkendech a státních svátcích pracovnice informací. Oblečení též můžete předat Vámi vybrané pohřební službě.
 • Při zařizování pohřbu (u Vámi vybrané pohřební služby), musíte mít s sebou tyto doklady totožnosti zemřelého:
  - rodný list
  - oddací list
  - cestovní pas (u cizích státních příslušníků).
 • Úmrtní list bude pozůstalým zaslán poštou Matričním úřadem v Břeclavi. Kontaktujte, prosím, pracovníci matriky na tel. č. 519 311 449, a sdělte adresu, kam má být Úmrtní list doručen.