Telefonní čísla

  • předvolba do nemocnice je 519 315
  • do vyhledávání zadejte např. "chirurgie" nebo "ředitel"

 

Č A S T Á   T E L E F O N N Í   Č Í S L A
Název pracoviště Klapka
Ústředna 111
Informace 101
LSPP – dětská pohotovost 266/267
LSPP – pohotovost pro dospělé 776
LSPP – zubní pohotovost 578
ARO  lékaři 550
ARO  sesterna 551
Biochemie  příjem vzorků 502
Dětské oddělení  sesterna 287
Dialýza  sesterna 285
Finanční účtárna 110
Gynekologie  lékaři 651
Gynekologie  sesterna 652
Hematologie  příjem vzorků 170
Chirurgie A  lékaři 621
Chirurgie A  sesterna 622
Chirurgie B  lékaři 633
Chirurgie B  sesterna 632
Chirurgie C  lékaři 610
Chirurgie C  sesterna 602
Interna A  lékaři 251
Interna A  sesterna 252
Interna B  lékaři 254
Interna B  sesterna 253
Lékárna  vedoucí 590
Mikrobiologie  příjem vzorků 762
Neurologie  lékaři 215
Neurologie  sesterna 217
Obchodní oddělení 718
ORL – lékaři 667
ORL – sesterna 668
Ortopedie  lékaři 686
Ortopedie  sesterna 685
Ostraha objektu 736
Personální oddělení 116
Plicní  lékaři 236
Plicní  sesterna 235
Porodní sál  sesterna 367
Rehabilitace  lékaři 691
Rehabilitace  sesterna 214
Sekretariát ředitele 105
Spojovatelka 111
Urologie  lékaři 696
Urologie  sesterna 695