Telefonní čísla

Předvolba a číslo nemocnice je 519 315, ústředna má klapku 111.
Jednotlivá čísla pro provolbu najdete pomocí vyhledávání.  Zadejte např. "Chirurgie" nebo "ředitel"

 

D Ů L E Ž I T Á   T E L E F O N N Í   Č Í S L A
Název pracoviště Klapka
   
ARO - lékaři 550
ARO - sesterna 551
Biochemie - příjem vzorků 502
Dětské oddělení - sesterna 287
Dialýza - sesterna 285
Finanční účtárna 110
Gynekologie - lékaři 651
Gynekologie - sesterna 652
Hematologie - příjem vzorků 170
Chirurgie A - lékaři 621
Chirurgie A - sesterna 622
Chirurgie B - lékaři 633
Chirurgie B - sesterna 632
Chirurgie C - lékaři 610
Chirurgie C - sesterna 602
Informace 101
Interna A - lékaři 251
Interna A - sesterna 252
Interna B - lékaři 254
Interna B - sesterna 253
Lékárna - vedoucí 590
LSPP - dětská pohotovost 266
LSPP - pohotovost pro dospělé 776
LSPP - zubní pohotovost 578
Mikrobiologie - příjem vzorků 762
Neurologie - lékaři 215
Neurologie - sesterna 217
Obchodní oddělení 718
ORL lékaři 667
ORL sesterna 668
Ortopedie - lékaři 686
Ortopedie - sesterna 685
Ostraha objektu 736
Personální oddělení 116
Plicní - lékaři 236
Plicní - sesterna 235
Porodní sál - sesterna 367
Rehabilitace - lékaři 691
Rehabilitace - sesterna 214
Sekretariát ředitele 105
Spojovatelka 111
Urologie - lékaři 696
Urologie - sesterna 695