Orientační plán nemocnice

Orientační plán Nemocnice Břeclav

Orientační plán

Pavilon A

- INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
- INFEKČNÍ AMBULANCE
- NEUROLOGICKÉ AMBULANCE
4. patro
- PLICNÍ ODDĚLENÍ
- PLICNÍ AMBULANCE
- NEUROLOGIE ODD.
- KOŽNÍ AMBULANCE
3. patro
- INTERNA A
- INTERNA B
2. patro

- DENNÍ STACIONÁŘ
- ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
- UROLOGICKÁ AMBULANCE
- INTERNÍ AMBULANCE 
- DĚTSKÉ AMBULANCE 
- DĚTSKÉ ODD. - JIP

DĚTSKÁ POHOTOVOST (LSPP)

1. patro
- DĚTSKÉ ODD. 
- DIALÝZA
- NEFROLOGICKÁ AMBULANCE
- ONKOLOGICKÁ AMBULANCE
Přízemí

Pavilon B

- ORTOPEDIE 
- ORL (ušní, nosní, krční)
- ORL AMBULANCE
4. patro
- GYNEKOLOGIE 
- REHABILITACE ODD.
3. patro
- PORODNÍ ODD.
- PORODNÍ SÁLY
- NOVOROZENECKÉ
- GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE
2. patro
- CHIRURGIE A, B 
- MOJIP pooperační
1. patro
- UROLOGIE 
- URODYNAMICKÁ AMBULANCE
- CHIRURGIE C
- SPECIALIZOVANÉ CHIR.AMBULANCE
Přízemí

Pavilon C

- MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ
  (příjem vzorků)
- BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ
  (příjem vzorků)
1. patro
- RADIODIAGNOSTICKÉ ODD.
- ORTOPEDICKÉ AMBULANCE
- ANESTEZIOLOGICKÉ AMBULANCE


- ZUBNÍ POHOTOVOST (STOMATOLOGICKÁ LSPP)
Přízemí

Pavilon D

- REHABILITACE (ambulance / tělocvičny) 1. patro
- REHABILITACE (vodoléčba)
- CHIRURGICKÁ AMBULANCE
- NUTRIČNÍ TERAPEUTKA
Přízemí

Pavilon E

- OPERAČNÍ SÁLY 1. patro
- ARO
- CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Přízemí

Pavilon H

- HEMATOLOGICKO- TRASFUZNÍ ODD. (Dárci)
- HEMATOLOGICKÉ AMBULANCE
(vstup zvenku areálu)
Přízemí
- POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ (LSPP)
(vstup zvenku areálu)
1. patro
- HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ

Pavilon F

- ÚTVAR ŘEDITELE 1. patro
- EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK
- ODD. INTERNÍHO AUDITU
- NÁMĚSTEK LPP
- PATOLOGICKÁ LABORATOŘ
- HLAVNÍ SESTRA
- PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
- INFORMAĆNÍ SYSTÉM
- FINANČNÍ ÚČTÁRNA
- PERSONALISTIKA A MZDY
- ODDĚLENÍ ZP A STATISTIKY
- MEZIOBOROVÁ JIP (KARDIO, METABOLICKÁ, NEU)

- PATOLOGIE
Přízemí

Pavilon S

- LÉKÁRNA
(otevřena Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00 hod.)
Přízemí

- INFORMACE (nepřetržitě)

- POKLADNA
- PODATELNA

 
Přízemí

- KANCELÁŘ ČLK
- AMBULANCE EXTERNÍCH LĚKAŘŮ
   - ORL MUDr.Zapletalová
   - Gynekologie MUDr.Janulík
   - Praktický lékař MUDr.Balajková 
   - Logopedie Mgr.Konešová
1. patro