Služby

Služby stravování, úklidu, praní a čištění prádla pro nás zajišťují na základě uzavřených smluv externí dodavatelé.

ARAMARK, s.r.o., Praha - zajišťuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance od roku 2004.

MW DIAS a.s., Těrlicko - zajišťuje v nemocnici úklidové práce od roku 2011.

CHRIŠTOF, spol.s r.o., Brno - zajišťuje služby praní prádla od roku 2011. 

Při zajišťování přepravy pacientů sanitními vozy nemocnice spolupracuje se soukromými zdravotními dopravami působícími v regionu.