Neurologické oddělení

NEU oddělení NEU oddělení JIP

Primář: prim. MUDr. Zdena Bajková
Vrchní sestra: Mgr. Simona Nováková

Počet lůžek: 35

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 27245/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specizalizačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: neurologie.

Kde nás najdete: pavilon A - 3. patro
Telefon: 519 315 111

E-mail: dokumentace_neu@nembv.cz

Neurologické oddělení se věnuje terapii akutních i chronických neurologických onemocnění.

Rozsah činností:
V diagnostice a terapii využíváme přístroje odborných elektrofyziologických ambulancí - elektromyografické a elektroencefalografické. Ty nám umožňují diagnostiku u pacientů se záchvatovým a neuromuskulárním onemocněním. Rentgenová a ultrazvuková diagnostika je ve spolupráci s RTG oddělením nemocnice, pracovišti magnetické resonance Brno apod.