Parkování


Pro parkování osobních vozidel pacientů či návštěv naší nemocnice lze využít parkoviště před vstupní budovou nemocnice, kde je k dispozici 63 parkovacích míst z toho 5 pro držitele průkazu ZTP. Pro úhradu poplatku za parkování je u vjezdu umístěn nový platební automat, který akceptuje mince 5, 10, 20 a 50Kč i bankovky 100 a 200Kč vydané ČNB a vrací případný přeplatek.

Nový platební automat akceptuje platbu nejen mincemi ale i bankovkami, kdy případný přeplatek vrací v mincích.

Ceník parkovného na parkovišti před areálem Nemocnice Břeclav:

do 30 minut     ... 5.- Kč
1.hodina          ... 10,- Kč
dále                 ... 5,- Kč / hodina


Stručný návod k použití:

- vyberte požadovanou dobu parkování pomocí tlačítek + nebo - (které jsou pod displejem)
- potvrďte vámi zvolenou dobu tlačítkem OK (na displeji se zobrazí požadovaná částka)
- vhoďte mince 5 -50Kč do mincovníku (vlevo) nebo vložte bankovky 100 - 200Kč do otvoru
   pro bankovky (vpravo). Případný přeplatek vám automat vrátí v mincích.
- jako potvrzení o provedené platbě automat vytiskne Platební lístek, který prosím umístěte
   viditelně do parkovaného vozidla 

Pokud budete vyžadovat asistenci volejte prosím Ostrahu nemocnice 606 804 456.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Platební automat akceptuje POUZE mince 5Kč až 50Kč a bankovky 100Kč a 200Kč
- Minimální platba je 5Kč za 30 minut parkování. Cena parkování na parkovišti před
  Nemocnicí Břeclav je za 10Kč/hodinu.
- Platbu za parkování je nutno provést až po zvolení požadované doby parkování.

 

V případě potřeby vjezdu do areálu nemocnice jsou osazeny v prosotru hlavního vjezdu terminály a závory s bezobslužným systémem. 
Při vjezdu na parkoviště je řidič vozidla povinen si stiskem tlačítka vyžádat parkovací lístek, po odebrání je mu automaticky otevřena závora. Závora se po průjezdu vozidla automaticky zavírá! Průjezd více vozidel po otevření závory není dovolen. Zdržování osob v blízkosti závor a ramen závor není dovoleno. 

Délka ramen automatických závor je 2,2m, je umístěno ve výšce 890mm nad vozovkou, je bílé barvy, opatřené z obou stran reflexními polepy. Rychlost otevření nebo zavření závory je 1,8 sec.
Závorový systém je vybaven semafory.

V čase parkování zdarma (do 30 minut od vjezdu) není nutné navštěvovat automatickou pokladnu a parkující může jet přímo k výjezdovému terminálu.
Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny výjezdového terminálu je tento lístek načten a ověřena platnost. Pokud je výjezd uskutečněn do 30 minut od vjezdu nebo při překročení tohoto limitu je uhrazen daný polatek za parkování v objektu u platebního automatu (viz foto) bude závora na výjezdu otevřena a lístek zůstane v terminálu. Zavření závory proběhne automaticky po projetí vozidla.

Pokud budete v areálu nemocnice více jak 30 minut můžete vozidlo odstavit vedle chodníku u platebního automatu, který je v areálu nemocnice napravo od výjezdové brány.

V čase od 0:00 - 24:00 všem nově parkujícím poskytnuta doba parkování 30 minut zdarma, parkované se účtuje dle platného ceníku nemocnice.

Parkování do 30 minut                         ...  zdarma
Parkování 1.hodina (celkem 90min)    ...  100,-Kč
Dále parkování                                     ...  50,-Kč/hodina

Platbu parkovného parkující provádí v platebním automatu. Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny pod displejem je parkovací lístek načten (potvrzeno pípnutím) a vyhodnoceno parkovné. Parkovné je možné uhradit mincemi (5,-, 10, 20,- 50,- a bankovkami 100,-, 200,-500,-), přeplatek je vrácen mincemi. Pro platbu bankovními kartami po zobrazení částky k úhradě stiskněte tlačítko se symbolem bankovních karet.
Po úhradě parkovného je zobrazeno „Parkovné zaplaceno“ a vrácen případný přeplatek platby, na vyžádání (tlačítkem DAŇOVÝ DOKLAD) je vytištěn daňový doklad. V případě platby bankovní kartou je doklad vytištěn automaticky. Do 30 minut po platbě Vám bude umožněn výjezd.
Pro výjezd z parkoviště použijte na vjezdu vydaný parkovací lístek (v čase zdarma), nebo po platbě parkovného stejný lístek.

Při ztrátě parkovacího lístku kontaktujte prosím ostrahu nemocnice nebo volejte 606 804 456.