Změna dopravního značení

v areálu naší nemocnice pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu

V průběhu května 2020 byly provedeny úpravy v dopravním značení (vodorovné i svislé) pro zvýšení bezpečnosti motorových vozidel i osob a také zajištění plynulosti dopravního provozu v areálu nemocnice.

Prosím dodržujte toto značení a neparkujte mimo vymezená místa či na chodnících. Docházelo by tak k omezení pohybu vozidel i osob.