Vybavení iktového centra

V průběhu měsíce března 2014 dojde díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro „iktové centrum“. Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadujících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci. 

V průběhu roku 2013 byla postupně realizována veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“, která byla rozdělena na 14 částí. Postupně bylo dodáváno vybavení a přístrojová technika. Poslední z přístrojů budou dodány v průběhu března 2014, kdy dojde k ukončení veřejné zakázky a dovybavení jednotlivých pracovišť – odd. ARO, neurologie, fyziatricko-rehabilitačního a radiodiagnostického oddělení.

Z dotace byla pořízena lůžka pro intenzivní péči, resuscitační lůžka, monitorovací systém, plicní ventilátory, injekční a infuzní dávkovače, hemodynamický monitor, odsávačky, defibrilátor, transkraniální ultrazvuk, ultrazvuk pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou a přístroje pro rehabilitační péči.

Více o IOP se dočtete tady a více o těchto veřejných zakázkách se dočtete v tiskové zprávě zde.

Soubory ke stažení: