Vánoční ozvěny

V prosinci loňského roku se uskutečnil v Břeclavi a Hodoníně projekt Vánoční ozvěny.


Jednalo se o sérii benefičních koncertů, jejichž výtěžek byl předán do místních nemocnic.

Pořadatelem břeclavského koncertu byla obecně prospěšná společnost GENA-G ve spolupráci s břeclavským gymnáziem. Díky návštěvníkům a sponzorům se pro dětské oddělení břeclavské nemocnice podařilo získat více než 45 tisíc korun. Za tuto částku bude pořízeno vybavení do pokojů lůžkového oddělení, a to přebalovací pulty, nové stoly a židle pro dětské pacienty.

Poděkování za překrásný umělecký zážitek patří všem účinkujícím:
Komorní orchestr Jana Noska (Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace)
Pěvecký sbor Polyfonia (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav)
Pěvecký sbor Barbastella (Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace)
Pěvecký sbor Viva la musica (Gymnázium Uherské Hradiště)
Břeclavský komorní orchestr (Základní umělecká škola Břeclav, příspěvková organizace)
Cimbálová muzika CIFRA, Uherské Hradiště
Dirigenti David Herzán, MgA. Markéta Melkusová a sbormistři Mgr. Josef Ilčík, Mgr. Jakub Tomala, Mgr. Ladislav Straka a Mgr. Kristýna Dobešová

Vedení Nemocnice Břeclav děkuje všem, kteří přispěli na dobrou věc, zejména organizátorům z břeclavského gymnázia, GENA-G o.p.s., účinkujícím a sponzorům – OTIS a.s. Břeclav, GUMOTEX a.s. Břeclav, Město Břeclav, Ing. Arch. Zdeňku Miklínovi, reklamní agentuře Stillus s.r.o., paní Aleně Cyprisové, F&K&B a.s. Břeclav, panu Jiřímu Příhodovi z Tvrdonic a Poliklinice Břeclav.