Co a jak léčíme?

Před každým operačním výkonem je pacient lékařem urologické ambulance a oddělení podrobně poučen o onemocnění, způsobu provedení  výkonu, možných komplikacích a lékařem – anesteziologem o typu plánované narkózy.

 
Nádorová onemocnění:

Nádory ledvin - provádí se odstranění ledviny postižené nádorem velkého rozsahu menší nádory se odstraňují tak, že část ledviny zůstává.
Nádory močového měchýře - povrchní nádory měchýře se operují endoskopicky, nástrojem zavedeným močovou trubicí do měchýře, velké infiltrující nádor jsou řešeny rozsáhlou operací, kdy je odstraněn celý močový měchýř a vytvořen nový ze střeva.
Nádory prostaty – dle určeného stadia se léčí konzervativně, ozářením na pracovišti kam je pacient doporučen nebo rozsáhlou operací, kdy je odstraněna celá prostatická žláza a močová trubice napojena na měchýř.
Nádory varlat - léčí se odstraněním postiženého varlete a dle stadia a typu onemocnění další zajišťující léčbou na onkologickém pracovišti.
Nádory pyje - dle stadia různými typy operací.

Močové konkrementy – nejčastější akutní onemocnění v urologii, které se projeví jako ledvinná kolika. Konkrementy v močovodu se odstraňují moderní endoskopickou metodou, při které je zaveden přístroj močovou trubicí do měchýře a postupně do močovodu, odkud je konkrement vytažen nebo je v močovodu rozdrcen a odsát. Někde je dočasně z močového měchýře zavedena vnitřní drenáž která sahá z ledviny do měchýře a umožní zklidnění bolestí, úpravu činnosti ledviny a v druhé době je situace řešena jak je uvedeno výše.
Konkrementy v ledvině - jsou odstraňovány punkční metodou, při které je přes kůži ledvina napunktována a tímto vstupem je zaveden přístroj, který konkrement odstraní .

Onemocnění prostaty - nenádorové zvětšení prostaty - operační léčba je převážně endoskopická - přístrojem zavedeným přes močovou trubici se po částech resekuje zbytnělá část prostatické žlázy , u velkých zvětšení prostaty se provádí otevřená operace.

Onemocnění močové trubice – zúžení močové trubice u žen - provádí se vnitřní operace, kterou se močová trubice rozšíří na správný průměr, u mužů se provádí vnitřní endoskopická operace nebo otevřená plastická operace.

Neoperační léčba urologických onemocnění:
Jde převážně o léčbu zánětlivých onemocnění ledviny močového měchýře prostaty, varlat, profylaktickou léčbu vzniku močových konkrementů, léčbu nenádorového zvětšení prostaty, poruch močení různých příčin, poruchy potence a léčbu úniku moči různých příčin.

Dětští pacienti jsou hospitalizováni na dětském oddělení. Na urologii provádíme úpravy zúžené předkožky, operace vodní kýly a akutní operace při torsi (otočení varlete kolem semenného provazce).