Urologická ambulance přestěhována

nově ji naleznete v 1.patře budovy A


Upozornění pro pacienty

Urologická ambulance je přestěhována do I. patra pavilonu A. Provoz v nových prostorách bude zahájen 25. 8. 2015.
Telefonní čísla zůstávají beze změny – 519 315 419, 425, 424.