Taktické cvičení IZS

V úterý 11. 9. 2012 od 13.00 hod. proběhlo v areálu nemocnice taktické cvičení složek IZS. 

V úterý 11. 9. 2012 od 13.00 hod. proběhlo v areálu Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, taktické cvičení Požár s evakuací, kterého se zúčastnily požární jednotky, a to jak profesionálních hasičů HZS JMK Břeclav, tak i jednotek sdružení dobrovolných hasičů z Břeclavi a okolních obcí a další složky IZS. 

Zajištění bezpečnosti pacientů a zaměstnanců je jednou z priorit, na které se vedení nemocnice zaměřuje. Proto uvítalo možnost provedení nácviku likvidace požáru ve spolupráci s HZS JMK. 
Nácvik evakuace osob a hašení požáru proběhl v prostorách 1. patra lůžkového objektu B. Simulovaný požár zapříčinil vadný elektrospotřebič.
Zaměstnanci nemocnice úspěšně evakuovali pacienty dle evakuačního plánu pracoviště. Role pacientů - figurantů se ujali studenti a studentky SSOŠ manažerské a zdravotnické Břeclav. Byl také prověřen interní sytém informování a svolání zaměstnanců.
Hasiči kromě nácviku hasebních prací vyzkoušeli také výškovou techniku pro evakuaci osob. 
 
Díky taktickému cvičení byla ověřena funkčnost požárních evakuačních plánů a dalších vnitřních před-pisů týkajících se problematiky požární ochrany ve zdravotnickém zařízení, která je v nemocnici zajišťována ve spolupráci s firmou FIRE-STOP, s.r.o. Největším přínosem pro zaměstnance nemocnice bylo, že si mohli ověřit svoji osobní připravenost pro řešení krizových situací. 
 
Všem účastníkům taktického cvičení vedení nemocnice děkuje.