Světový den Parkinsonovy choroby

Dne 11. dubna si připomínáme Světový den Parkinsonovy choroby. O přiblížení problematiky tohoto onemocnění jsme požádali primářku Neurologického odd. Nemocnice Břeclav, p.o., MUDr. Zdenu Bajkovou.

V tento den se v roce 1755 narodil britský lékař James Parkinson, který jako první popsal příznaky tohoto onemocnění a nazval jej „obrna třaslavá“. Tento název vystihuje základní příznaky nemoci – svalovou ztuhlost a třes. Svalová ztuhlost (rigidita) brání rychlému pohybu, projevuje se ztrátou schopnosti začít pohyb, celkový hybný projev je zpomalen.

Typická je chůze drobnými šouravými krůčky, sehnuté držení trupu. Přešlapování na místě a neschopnost se opětovně rozejít často vede k pádům.

Dalším hlavním příznakem nemoci je třes. Ne každý třes však znamená, že pacient trpí Parkinsonovou nemocí. Třes typický pro tuto nemoc je převážně klidový, většinou začíná na jedné horní končetině, zvýrazňuje se strachem, rozrušením, ale i radostí. Tichá monotónní mluva, obličej bez mimiky, drobné písmo dokresluje celkový obraz plně rozvinuté choroby. Mnoho let předtím se však objevují nenápadné příznaky jako je občasný třes, zpomalení chůze, ztuhlá záda, bolesti kloubů, chronická zácpa, neklidný spánek, deprese, poruchy čichu.

Princip Parkinsonovy choroby spočívá v tom, že v mozku předčasně odumírají buňky, které tvoří dopamin, látku podílející se na přenosu impulsů v mozku. Důvod, proč odumírají, doposud neznáme. Vyléčit se toto onemocnění nedá, ale existují léky, které pomohou projevy nemoci zmírnit. Pokrokem v léčbě Parkinsonovy choroby je chirurgický výkon, hluboká mozková stimulace, která v pokročilých stadiích choroby může pacientům vrátit hybnost.

V současné době je v České republice asi patnáct tisíc pacientů s tímto onemocněním, převážně ve věku nad 50 let, ale může se projevit i u mladších.

Při podezření na toto onemocnění je důležité navštívit neurologa, který zajistí potřebná vyšetření
a doporučí vhodnou léčbu.