Sponzorský dar pro dětské pacienty

Ve středu 19. 6. 2013 byly na Fyziatricko-rehabilitačním oddělení Nemocnice Břeclav, p.o., předány sponzorské dary od  Swiss Life Select nadace.


Šek v celkové hodnotě 217 884 Kč od zástupců společnosti ing. Petera Kopeckého, Mgr. Jitky Kadlčíkové a Bc. Miroslavy Strakové převzala ředitelka nemocnice MUDr. Janka Bambasová,MPH.

Díky společnosti Swiss Life Select dochází ke zvýšení komfortu dětských pacientů i personálu oddělení při poskytování vysoce specializované péče a  tím i ke zkvalitnění života a rozšíření možnosti zapojení se do běžných aktivit u dětí s nejrůznějšími poruchami.

Jménem dětských pacientů, jejich rodičů, zaměstnanců Fyziatricko-rehabilitančího oddělení a vedení nemocnice děkujeme Swiss Life Select nadaci za její zájem a ochotu poskytnout finanční prostředky na zakoupení vybavení pro malé pacienty.