První pomoc

V úterý 14. dubna 2015 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, již počtvrté pro laickou veřejnost uspořádala seminář zaměřený na „První pomoc“.

Staniční setra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bc. Barbora Talacková připomněla krok za krokem zásady první pomoci při zranění, zástavě dechu, srdce, jak správně provést resuscitaci nejen u dospělých, ale také u dětí. Zájemci si mohli vyzkoušet jak uložit zraněného do stabilizované polohy nebo přímou masáž srdce na figuríně, pod dohledem elektronického průvodce resuscitací, který je pochválil za dobře provedenou resuscitaci nebo naopak upozornil, že prováděná masáž srdce není dostatečná.  Všichni se shodli na tom, že správně provedená resuscitace nebo například  záchrana tonoucího není nic snadného.

I když účast nebyla velká, věříme, že pro všechny přítomné byl seminář přínosem a v případě potřeby budou schopni první pomoc poskytnout. Těm co nepřišli nezbývá než popřát, pokud se dostanou do situace ohrožení života, aby byl blízko někdo, kdo první pomoc poskytnout umí.