Subjekty spolupracující v oblasti zdravotní péče

Protetické centrum s.r.o., NZZ

www.protetickecentrum.cz
+420 603 259 302 (Miklica Aleš)
+420 608 731 870 (Baar Nikol)

Firma se zabývá výrobou, aplikací a opravami

  • protéz dolních a horních končetin
  • Výrobou a aplikací trupových a končetinových ortéz

V nemocnici se nachází vedle ortopedických ambulancí a sádrovny, a to každý lichý týden ve středu. I mimo tento termín dojíždí k urgentním případům.

 

ERGONA OPAVA s.r.o. NZZ

výroba a aplikace ortopedické a DIA obuvi a ortopedických vložek
Tel: 603 856 196
www.protetika-ergona.cz

V nemocnici se nachází vedle sádrovny ortopedických ambulancí ve dnech
Lichá středa   10.00 - 12.00 hodin
Sudý pátek    10.00 - 14.00 hodin
I mimo tyto termíny dojíždí k urgentním případům

 

Agentury domácí péče

Agentury zabezpečují kompletní ošetřovatelskou službu pacientům a jejich rodinám v domácím prostředí, zapůjčují potřebné pomůcky a vybavení. Pokud je doporučená další ošetřovatelská péče po ukončení hospitalizace v nemocnici, zprostředkuje ji (po rozhodnutí ošetřujícího lékaře) staniční sestra oddělení nemocnice.