Agentury domácí péče

Agentury zabezpečují kompletní ošetřovatelskou službu pacientům a jejich rodinám v domácím prostředí, zapůjčují potřebné pomůcky a vybavení.

Pokud je doporučená další ošetřovatelská péče po ukončení hospitalizace v nemocnici, zprostředkuje ji (po rozhodnutí ošetřujícího lékaře) staniční sestra oddělení nemocnice.