Pořízení nového CT a digitální skiagrafie

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií

Předmětem a cílem projektu je pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje pro Nemocnici Břeclav a tím zkvalitnění péče o pacienty
a to jak z hlediska diagnostického, tak z hlediska poptávky vyšetření z důvodu prevence.

Soubory ke stažení: