Pomáháme lidi vracet do života

rozhovor s primářkou Fyziatricko-rehabilitačního oddělení paní MUDr. Ilonou Vojáčkovou

Součástí břeclavské nemocnice je od r. 1995 také Fyziatricko-rehabilitační oddělení, zpočátku pouze ambulantní část a od roku 2008 i lůžkové oddělení s kapacitou 20 lůžek. Pod vedením primářky MUDr. Ilony Vojáčkové a vedoucího fyzioterapeuta Mgr. Vladana Toufara pracují v současné době na oddělení čtyři lékaři, 18 fyzioterapeutů, jedna ergoterapeutka, devět zdravotních sester, dvě ošetřovatelky, dvě masérky, dokumentátorka a na půl úvazku i zdravotně-sociální pracovnice. 

„Ve dvou ambulancích denně ošetříme v průměru 30 až 50 pacientů, zajistíme lékařské vyšetření, odbornou péči fyzioterapeutů, fyzikální terapii, vodoléčebné procedury, masáže. Lékaři i fyzioterapeuti jsou průběžně školeni ve speciálních postupech a metodikách. Nejčastěji se v ambulancích setkáváme s pacienty s bolestí zad, kloubů, poúrazovými stavy. Věnujeme se i problematice dětí všech věkových kategorií. Máme speciálně proškolené fyzioterapeuty v reflexní metodice dle Vojty a Bobatha. Zajišťujeme potřebnou rehabilitační péči i pacientům z ostatních oddělení, především z interního, ortopedického, neurologického, chirurgického a ARO,“ uvedla primářka Ilona Vojáčková. 

Na lůžkové části pečuje o pacienty tým lékařů, čtyři fyzioterapeuti, jedna ergoterapeutka a tým zdravotních sester včetně dvou ošetřovatelek. „Nejčastější diagnózy na rehabilitačním oddělení jsou stavy po náhradách kyčelních a kolenních kloubů, cévní mozkové příhody, poúrazové stavy, amputace, bolesti pohybového aparátu " nastínila rozsah rehabilitační péče na svém oddělení primářka MUDr. Ilona Vojáčková. 
„Z dotací EU jsme v rámci iktového centra získali pro pacienty kvalitní robotické přístroje k rehabilitaci horní končetiny, vertikalizační zařízení, chodník k reedukaci chůze. Tyto přístroje jsou využívány zejména u pacientů po cévních mozkových příhodách. Nicméně stále je co zlepšovat. Potřebovali bychom zrekonstruovat vodoléčbu, postupně obnovit přístroje fyzikální terapie, které již dosluhují a stabilizovat zdravotnický personál. Naším cílem je každého pacienta vhodnou formou rehabilitace vrátit znovu do normálního života, tak aby jeho život byl co nejvíce kvalitní a dosáhl maximální míry soběstačnosti,“ doplnila primářka.

Služby Fyziatricko-rehabilitačního oddělení Nemocnice Břeclav využívají pacienti z Břeclavska, Mikulovska, Hustopečska a částečně i Hodonínska.