Poděkování Pro Regionu Břeclav

V pátek 10. ledna 2014 ředitelka Nemocnice Břeclav MUDr. Janka Bambasová, převzala od zástupců občanského sdružení Pro Region Břeclav sponzorský dar ve výši 17 197,- Kč.

Jednalo se o výtěžek z dobrovolného vstupného na Dětskou vánoční diskotéku, kterou sdružení Pro-Region uspořádalo 22. 12. 2013 v Clubu Corner.

Finanční prostředky budou použity na vybavení Dětského oddělení nemocnice.
Vedení nemocnice i jménem dětských pacientů a jejich rodičů děkuje organizátorům akce, účinkujícím a hlavně všem, kteří na akci přišli a podpořili tak Dětské oddělení břeclavské nemocnice.