Poděkování Městu Břeclav

V úterý 10. listopadu 2015 převzala ředitelka Nemocnice Břeclav, p.o., MUDr. Janka Bambasová, MPH od zástupců Města Břeclavi Ing. Zdeňka Urbana a Ing. Jaroslava Války šek na sponzorský dar ve výši 150 tis. Kč. Darovaná částka bude použita na nákup nových matrací na lůžková oddělení nemocnice.

Vedení nemocnice děkuje za poskytnuté finanční prostředky a věří, že nakoupené vybavení přispěje k celkové pohodě a spokojenosti pacientů při hospitalizaci.