Poděkování Městu Břeclav

Vedení nemocnice děkuje za poskytnuté finanční prostředky a věří, že nakoupené vybavení přispěje k celkové pohodě a spokojenosti pacientů při hospitalizaci.

Díky sponzorskému daru od města Břeclavi ve výši 250 tis. Kč, se v prosinci loňského roku uskutečnil  nákup dvanácti pojízdných sedaček pro přepravu pacientů v areálu a 100 kusů matrací na lůžková oddělení Nemoc-nice Břeclav, příspěvkové organizace.

Vedení Nemocnice Břeclav, p.o. děkuje za poskytnuté finanční prostředky a věří, že nakoupené vybavení přispěje k celkové pohodě a spokojenosti pacientů nemocnice při hospitalizaci.