Poděkování HTO

panu Bc. Petru Stuchlému za pořízení orientační tabule HTO


Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav, p. o., děkuje panu Bc. Petru Stuchlému za pořízení světelné tabule s názvem oddělení, která výrazně zlepšuje orientaci při vstupu pro dárce krve i plazmy.