Poděkování

všem zaměstnancům a dobrovolníkům

Včera (24.6.2021) se přes náš kraj přehnala opravdu ničivá bouře. Opět jsme se přesvědčili, že naši zaměstnanci jsou obrovští profesionálové se srdcem na pravém místě.

Mnoho z nich bez jakéhokoliv vyzvání dorazilo zpět na své pracoviště a do brzkých ranních hodin poskytovalo zdravotní péči všem, kteří byli touto přírodní katastrofou postiženi. Jiní byli připraveni doma na případné povolání.

Nemocnici dokonce kontaktovali s nabídkou pomoci zdravotníci, kteří jsou zde na dovolené. Všem bychom chtěli alespoň touto cestou velmi poděkovat a vzkázat, že si jejich práce velmi vážíme.

Vedení nemocnice