Poděkování

za vybavení pro dětské oddělení naší nemocnice v rámci Projekt Břeclav – Zdravé město


Nemocnice Břeclav děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zúčastnili se akce „Od dětí pro děti“. Akce proběhla pod záštitou Projektu Břeclav – Zdravé město. Z výtěžku bylo zakoupeno vybavení herny na dětském oddělení naší nemocnice.

Nadační fond Children´s laugh věnoval do herny dětského oddělení nový televizor. Dárci mnohokrát děkujeme.