PARKOVÁNÍ V AREÁLU NEMOCNICE

Vjezd do areálu nemocnice je osazen závorami a terminály se samoobslužným systémem.

Při vjedzu do nemocnice musí řidič vozidla stiskem tlačítka odebrat parkovací lístek, poté je mu automaticky otevřena závora, která se po průjezdu vozidla automaticky zavírá! Průjezd více vozidel po otevření závory není dovolen. Zdržování osob v blízkosti závor a ramen závor není dovoleno.

Délka ramen automatických závor je 2,2 m. Ramena jsou umístěna ve výšce 890 mm nad vozovkou, jsou bílé barvy, opatřená z obou stran reflexními polepy. Rychlost otevření nebo zavření závory je 1,8 s.

Závorový systém je vybaven semafory.

Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny výjezdového terminálu je tento lístek načten a ověřena platnost. Pokud je výjezd uskutečněn do 30 minut od vjezdu, je pobyt v nemocnici zdarma. Při překročení tohoto limitu je nutné uhradit daný poplatek za parkování v objektu u platebního automatu (viz foto) bude závora na výjezdu otevřena a lístek zůstane v terminálu. Zavření závory proběhne automaticky po projetí vozidla.

Ceník parkování
do 30 min zdarma
30 až 90 min 100,- Kč
po 90 min  50,- Kč/hod
  • Parkované také v platném ceníku nemocnice
  • Pro ZTP, ZTP/P nebo dárce krve po předložení průkazu vjezd a parkování zdarma
  • V čase parkování zdarma (do 30 minut od vjezdu) není nutné navštěvovat automatickou pokladnu a parkující může jet přímo k výjezdovému terminálu.

Platba parkovného se provádí v platebním automatu. Po vložení parkovacího lístku do štěrbiny pod displejem je parkovací lístek načten (potvrzeno pípnutím) a vyhodnoceno parkovné. Parkovné je možné hradit mincemi (5,-, 10, 20,- 50,-), bankovkami (100,-, 200,-500,-) a platební kartou. Přeplatek je vrácen mincemi. Pro platbu bankovními kartami po zobrazení částky k úhradě stiskněte tlačítko se symbolem bankovních karet.

Po úhradě parkovného je zobrazeno „Parkovné zaplaceno“ a vrácen případný přeplatek platby, na vyžádání (tlačítkem DAŇOVÝ DOKLAD) je vytištěn daňový doklad. V případě platby bankovní kartou je doklad vytištěn automaticky. Do 10 minut po platbě Vám bude umožněn výjezd.

Pro výjezd z parkoviště (zdarma ve vymezeném čase nebo po platbě parkovného) použijte parkovací lístek vydaný na vjezdu.

Při ztrátě parkovacího lístku kontaktujte prosím ostrahu nemocnice nebo volejte 606 804 456.

Parkování při hospitalizaci

Při hospitalizaci je možno také využít parkování v areálu. Tato služba je zpoplatněna jiným sazebíkem. Více informací o hospitalizaci.