Paliativní péče - kurzy

4. a 5. dubna 2022, více informací a registrace

V rámci spuštění nové služby paliativní péče (od 1. 11. 2021) pořádá Nemocnice Břeclav ve spolupráce VFN Praha vzdělávací kurzy o paliativní péči ve dnech 4. a 5. dubna 2022. (původně naplánované na prosinec 2021). Jsou určeny pro lékaře, sestry i ostatní pracovníky v paliativní péči.

Více informací o paliativní péči na www.nembv.cz/paliativni-pece
Palia tým