• Od roku 2006 je v naší nemocnici realizován projekt „Dobrovolníci v nemocnicích“. Dobrovolníci mohou přispět ke zkvalitnění pobytu pacienta v nemocnici. Zlidšťují atmosféru nemocničního prostředí a starají se o to, aby se pacienti necítili opuštění a nepotřební.
  • Dobrovolníci v žádném případě nenahrazují práci zdravotnického personálu. Základním posláním dobrovolníků je vyplnění volného času pacientům, zejména seniorům a dlouhodobě hospitalizovaným. Osvědčenými metodami je četba, povídání, naslouchání a výtvarné práce