Onkologická ambulance poskytuje ročně tisíc chemoterapií

V Nemocnici Břeclav byla Ambulance klinické onkologie zřízena před deseti lety.  Vedoucí lékařka MUDr. Iveta Lašková a tým tří zdravotních sester se zde starají o pacienty s onkologickým onemocněním z celého Břeclavska, Hustopečska a Mikulovska. Potřeba zavedení tohoto pracoviště vyplynula ze stále narůstajícího počtu pacientů s onkologickými onemocněními. Ambulance úzce spolupracuje s onkologickými centry v Brně a také RTG mamocentrem na poliklinice v Břeclavi.

„Onkologická ambulance přebírá do své péče pacienty s nově zjištěným nádorovým onemocněním na jiných odděleních nemocnice nebo v mamocentru . Dále jsou k nám posíláni pacienti s diagnózou onkologického onemocnění z celého našeho regionu. Část pacientů nás vyhledá sama anebo je odeslána praktickým lékařem s podezřením na nádorové onemocnění. 
Součástí provozu je i denní stacionář, kde poskytujeme léčbu chemoterapií a podpůrnou infuzní léčbu. Nedílnou součástí naší práce je sekundární prevence a dispenzarizace nemocných po léčbě.  

Spolupracujeme, kromě jiných pracovišť naší nemocnice, také s psycholožkou, která pacientům případně i  jejich rodinným příslušníkům pomáhá v těžké životní situaci nebo s nutriční terapeutkou při skladbě vhodného jídelníčku apod. V rámci onkologie je nemocnice schopna poskytnout většinu vyšetření a onkologickou léčbu, s výjimkou ozařování a systémové onkologické léčby, která je vázána zdravotními pojišťovnami k aplikaci v komplexních onkologických centrech. Proto úzce spolupracujeme s fakultními nemocnicemi v Brně Bohunicích a U Svaté Anny a s Masarykovým onkologickým ústavem. Jednou týdně  do naší ambulance přijíždí na konzultace specialista MUDr. Otakar Bednařík z onkologického centra  FN Brno Bohunice.  Pacienti tedy nemusí absolvovat úmorné cesty za vyšetřením a léčbou do Brna,“ uvedla vedoucí lékařka MUDr. Iveta Lašková.

Výskyt onkologických onemocnění je na Břeclavsku srovnatelný s jinými okresy v rámci Jihomoravského kraje. Ročně břeclavská ambulance klinické onkologie zaznamená asi 200 nových pacientů s onkologickým onemocněním a aplikuje se zde přibližně 1000 chemoterapií.  
„Mezi nejčastější diagnózy patří kolorektální (tlusté střevo) a  plicní karcinom, u žen karcinom prsu, u mužů karcinom prostaty. Zde bych chtěla zdůraznit, aby lidé nepodceňovali příznaky onemocnění. Může jít v mnoha případech  o banální věci, ale také o včasné odhalení případného onkologického onemocnění. A čím dříve lékař takové onemocnění odhalí, tím se  zvyšuje naděje na uzdravení. V rámci primární prevence pacienti od 50 let prostřednictvím praktického lékaře při preventivních prohlídkách absolvují vyšetření stolice na okultní krvácení a nově od 55 let také kolonoskopii, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Ženy by měly 1x měsíčně provádět samovyšetření prsou, 1x ročně by měly absolvovat gynekologické vyšetření a od 45 let 1x za 2 roky mamografii. U mužů od 50 let se v rámci prevence rakoviny prostaty provádí odběr krve na PSA.“ doplnila MUDr. Lašková.