Odběrový stan Nemocnice Břeclav

Provoz odběrového místa ukončen

Aktualizováno 17. 6 . 2020:
Provoz odběrového místa na COVID-19 byl ukončen dne 12. června 2020.

"Odběrové místo vzniká na základě rozhodnutí Krizového štábu Jihomoravského kraje a jeho provoz zajistí Nemocnice Břeclav. Činnost zahájí v pondělí, umístěn je na parkovišti mezi nemocnicí a poliklinikou. Stan je průjezdný a určený pouze pro odběry z okénka osobního vozu, aby byla omezena možná kontaminace okolí. V případě, že indikovaní pacienti k odběru nemají k dispozici osobní automobil, krajská hygienická stanice vyšle do místa bydliště odběrovou sanitku. Podobné místo funguje v rámci kraje pouze ve Fakultní nemocnici Brno, ze Znojma, Brna a Kyjova pak vyjíždějí mobilní odběrové týmy,",uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

"Stan obslouží pouze občany, kteří sem budou odesláni Krajskou hygienickou stanicí Brno nebo svým praktickým lékařem. Ve výjimečných případech je tu i pro občany bez doporučení, kteří mají teplotu přes 38 °C. Prosíme o ohleduplnost a o dodržování pokynů personálu, které vycházejí z metodických pokynů nadřízených orgánů. Zvláště v odpoledních hodinách jsou možné delší čekací lhůty." uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.