Ocenění pro Iktové centrum

Iktové centrum Nemocnice Břeclav obdrželo ocenění „ESO ANGELS AWARDS Q1 2018 – GOLD STATUS
Iktovému centru Nemocnice Břeclav (zahrnuje neurologii, ARO, rehabilitaci a RTG) bylo uděleno ocenění

"ESO ANGELS AWARDS Q1 2018 – GOLD STATUS".
 


„V ČR je řada center, která poskytují špičkovou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Všechna tato centra zadávají údaje o léčených pacientech do registru RES-Q s cílem získat přehled na celostátní úrovni a také zpětnou vazbu a porovnání s ostatními na úrovni jednotlivých center. Důraz je kladen především na zkrácení času od prvních projevů CMP do doby, kdy je pacientovi poskytnuta specializovaná terapie, a zároveň zvyšování kvality následné péče o pacienty po prodělané CMP.

Pro udělení ESO ANGELS AWARDS Q1 2018 – GOLD STATUS se hodnotí několik základních kategorií z registru RES-Q, například procento pacientů léčených do 60 a 45 minut, nasazení vhodné sekundární prevence a tak dále, “ uvádí ředitel Nemocnice Břeclav, MUDr. Jiří Jurník. „Získání tohoto ocenění je pro nás vizitkou práce celého našeho iktového centra, pro veřejnost je to jasný signál vynikající kvality  péče poskytované pacientům s cévní mozkovou příhodou.“