Nemocnice ušetří díky metodě EPC

Jde o pilotní projekt v rámci organizací zřizovaných Jihomoravským krajem.

 

Nemocnice Břeclav ušetří na energiích asi 128 milionů korun za 10 let provozu energetického hospodářství po ukončené rekonstrukci. Ve středu 21. března 2018 byl nemocnici předán  dokončený projekt s názvem Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav.

Projekt nemocnici přinese velké finanční úspory v nákladech na energie. Měly by zahrnovat splacení celé zrealizované části a s vysokou pravděpodobností budou úspory ještě větší. S realizátorem energeticky úsporných opatření, společností Amper Savings, jsme se domluvili, že v průběhu trvání kontraktu budeme postupně připravovat další opatření, která by mohla přinést větší úsporu na energiích než je garantovaná úspora.

Projekt Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav získal i dvě prestižní ocenění a to za nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok 2016 od Asociace poskytovatelů energetických služeb a dále Ocenění EPC projektu od Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení  budov.