NEMOCNICE BŘECLAV - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace realizovala projekt

Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče

reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 31 s názvem „ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE“, prioritní osy PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifického cíle SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Cílem projektu bylo dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče. Ta byla poskytována přístrojovou technikou, která byla pořízena před řadou let. Obměnou starých přístrojů a lůžek bylo docíleno zlepšení komfortu při lůžkové péči, nové přístroje povedou ke zlepšení a zrychlení vyšetření v rámci lůžkové i ambulantní péče, pořízením nových přístrojů pro rehabilitaci došlo k dalšímu zlepšení poskytované péče v rámci iktového programu nemocnice.

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro obory chirurgie, neurologie, pneumologie, interny, nefrologie, gastroenterologie, ortopedie, urologie, gynekologie, ORL, hematologie, radiologie.

V rámci projektu bylo pořízeno následující vybavení:

 1. Kardiologický ultrazvuk
 2. Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou
 3. Laser
 4. Diagnostický ultrazvuk - ARO
 5. Operační stůl 
 6. Endoskopická věž
 7. Anesteziologický přístroj
 8. Kryokauter
 9. Diagnostický ultrazvuk - CHIR
 10.  Diagnostický ultrazvuk - GYN
 11. Monitor vitálních funkcí
 12. Defibrilátor
 13. Kombinovaná rázová vlna
 14. Systém pro funkční elektrickou stimulaci HK a DK
 15. Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury
 16. Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice
 17. Urodynamický přístroj 
 18. Přístroje pro RTG oddělení
 19. Magnetická rezonance
 20. Elektrokoagulace
 21. Operační mikroskop
 22. Operační kamerový systém
 23. Lithotryptor

Projekt byl dokončen a od dokončení projektu je vybavení v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.