Návštěvy podmíněně povoleny

 

Aktualizace 15.7.2021
Návštěvy na Metabolické JIP a Kardio JIP Interního odd.
S platností od 15. 7. 2021 jsou návštěvní hodiny na Metabolické JIP a Kardio JIP stanoveny na dny středa a neděle od 15.00 do 17.00 za stejných podmínek jako níže.

 

19.5.2021
Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Břeclav povoleny návštěvy
. Návštěvy budou probíhat ve dnech středa neděle, a to vždy od 14.00 do 17.00 za podmínek uvedených v příloze. Tato pravidla platí pouze pro necovidové jednotky.

Pokud návštěvník nepředloží žádný z následujících dokladů, nebude návštěva u pacienta umožněna.

  • PCR test
  • antigenní test
  • potvrzení od lékaře o prodělaném covidu v uplynulých 180 dnech
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Soubory ke stažení: