Návštěvy podmíněně povoleny

Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Břeclav podmíněně povoleny návštěvy

Od 19. 5. 2021 jsou v Nemocnici Břeclav povoleny návštěvy. Návštěvy budou probíhat ve dnech středa neděle, a to vždy od 14.00 do 17.00 hodin za podmínek uvedených v příloze. Tato pravidla platí pouze pro necovidové jednotky.

Pokud návštěvník nepředloží žádný z následujících dokladů, nebude návštěva u pacienta umožněna.

  • PCR test
  • antigenní test
  • potvrzení od lékaře o prodělaném covidu v uplynulých 180 dnech
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Soubory ke stažení: