SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

Druhý březnový čtvrtek (10. 3. 2016)  již tradičně proběhne Světový den ledvin. Letos již pojedenácté.

Jde o iniciativu, která má odborné i laické veřejnosti na celém světě přiblížit problematiku onemocnění ledvin a upozornit tak na důležitost prevence a včasné diagnostiky těchto onemocnění. Onemocnění ledvin celosvětově postihuje miliony lidí, včetně dětí, u kterých může nemoc propuknout už ve velmi raném věku.

O přiblížení problematiky onemocnění ledvin jsme požádali vedoucí lékařku Hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance při Interním odd. Nemocnice Břeclav MUDr. Olgu Herůfkovou.

Co je to "onemocnění ledvin"?

Je to název pro jakoukoli nemoc ledvin, která se projevuje sníženou funkcí ledvin, přítomností bílkoviny či krve v moči nebo změnou množství a složení moče. Samozřejmě mezi onemocnění ledvin řadíme i zánět ledvin, ať již infekční
či neinfekční, či kombinace výše uvedených příznaků.

Dnes onemocnění ledvin třídíme do několika skupin dle postižení funkčnosti ledvin. A tak na jedné straně jsou ledviny zcela zdravé – CKD 1 a na druhé straně ledviny nefunkční – CKD 5. Jde o stav, kdy ledviny ztratily přes 90 % své tkáně, vůbec nebo téměř vůbec neplní svou očišťovací funkci (nemocný buď nemočí vůbec nebo sice močí, ale moč je složena hlavně z vody a zplodiny látkové přeměny se do ní téměř nedostávají). V té chvíli je potřeba ledviny nějak nahradit,
aby nemocný nezemřel.

Jak se v těle projevuje ledvinné selhání?

Při snížené činnosti ledvin se v těle hromadí některé odpadní látky, např. močovina nebo kreatinin, dochází ke zvýšení krevního tlaku, ke vzniku chudokrevnosti a k poruchám složení krve s nedostatkem vápníku a nadbytkem fosforu, draslíku, často i sodíku a kyseliny močové. Současně chybí vitamin D a zvyšuje se kyselost krve.

Velkým problémem je, že nemocný si dlouho nemusí ničeho všimnout a může se cítit zcela normálně i při pokročilém onemocnění ledvin. Je to dáno tím, že ke snižování funkčnosti ledvin dochází zpravidla velmi pomalu a plíživě ne dny
a týdny, ale roky až desetiletí a nemocný i s velmi těžkým postižením ledvin nemá problémy – neboť problémy považuje za naprosto normální stav.

Jindy – zpravidla už při pokročilém selhávání funkce ledvin - může pociťovat únavu, celkovou slabost, nechutenství, často mívá otoky (nadbytek vody v těle) a snížené množství moče, která bývá velmi světlá. Při selhání ledvin se také může objevit zvracení, průjem, obtížné dýchání, poruchy srdečního rytmu nebo poruchy vědomí - toto je lékaři nazýváno latinsky urémie, což česky znamená přítomnost moči v krvi.

Proto je při sebemenším podezření na problém s ledvinami důležité vyšetření lékařem.

Když ledviny selžou přestává většinou být původní příčina onemocnění důležitá a nejdůležitější je to, že musíme činnost ledvin nějak nahradit, jinak by nemocný zemřel.

Jak se dají ledviny nahradit?

V zásadě máme tři možnosti náhrady funkce ledvin:

  1. Transplantace ledviny - spočívá ve voperování cizí zdravé ledviny do dolní části břicha.
  2. Peritoneální dialýza - při níž funkci ledvin částečně přebírá pobřišnice (peritoneum) a krev se čistí výměnou jednotlivých prvků a látek oboustranným přechodem přes tuto blánu.
  3. Hemodialýza - kdy k očišťování krve dochází ve speciálním přístroji - umělé ledvině; znečistěná krev se jednou hadičkou průběžně přivádí do přístroje a jinou hadičkou se očištěná krev vrací nemocnému.

Transplantace ledviny je nejpřirozenější náhradou funkce ledvin, bohužel však není pro každého vhodná nebo její provedení není z nějakého důvodu v dané chvíli možné. Překážkou transplantace není vysoký věk pacienta, ale může
jí být závažné neřešitelné onemocnění srdce a cév, nádorové nebo infekční onemocnění. Pokud není překážka transplantace, nemocný může být transplantován ještě před zahájením dialýzy.

Pokud není provedena transplantace ledviny, může si většina nemocných zvolit jednu z metod dialýzy - břišní nebo krevní. S výběrem pomůže lékař a specializovaná zdravotní sestra. Volba mezi krevní a břišní dialýzou závisí na způsobu života nemocného, na jeho touze a možnostech cestovat nebo přání vyhnout se kontaktu se zdravotníky, na schopnosti
a ochotě provádět si dialýzu doma sám nebo s pomocí rodinného příslušníka apod. Nedá se říci, že by jedna z těchto metod byla vždy a u všech pacientů lepší než ta druhá. Pokud by zvolená metoda nevyhovovala, je vždy možné později zvolit tu druhou.

Výše uvedené metody  však řeší  selhání funkce ledvin. Než k němu dojde, je potřeba  věnovat ledvinám péči  ve spolupráci s lékařem. Každý z nás by však měl ve svém životě dbát na prevenci zbytečného poškození, tj. osvojit si správný pitný režim, nepřecházet záněty močových cest, řešit případné urologické problémy.

Pokud nevíte do jaké míry se vás či vašich blízkých onemocnění ledvin týká, tak si zkuste odpovědět na pár následujících otázek:

Máte vysoký krevní tlak?

Máte cukrovku?

Má někdo ve vaší rodině (pokrevní příbuzní) onemocnění ledvin?

Kouříte?

Bylo vám již 50 let?

A jestli jste alespoň jedenkrát odpověděli kladně, pak byste měli podstoupit jednouché vyšetření krve  (stanovení hladiny sérového kreatininu) a vyšetření moči u vašeho praktického lékaře, které napoví, zda vaše ledviny pracují tak jak mají.