Dodržujte pitný režim

rozhovor s vrchní sestrou interního oddělení paní Ivetou Malou

V minulých dnech sužovaly lidi extrémně vysoké teploty, které dosahovaly až 36 °C. Zvýšený počet osob museli ošetřovat zdravotníci také v břeclavské nemocnici. Na interním oddělení zaznamenali v důsledku veder zvýšený příjem pacientů až o 50 procent. Na naše otázky odpověděla vrchní sestra interního oddělení Nemocnice Břeclav Iveta Malá. 

Měli jste na interním oddělení zvýšený příjem pacientů a kolabovali lidé z horka?
„Ano, oproti normálnímu stavu je to nárůst kolem 50 procent, kdy nám přivezla rychlá záchranná služba lidi, jež zkolabovali na ulici, doma nebo na pracovišti. Jen v pondělí 9. června jsme měli sedm případů, z toho pět bylo kolapsových stavů. Jednalo se většinou o lidi v dělnických profesích, kteří pracují v nevětraných halách, potom starší občany, tedy seniory, ale také o úplně mladé lidi i děti. Jedno měli společné, nedodržovali pitný režim, příliš se vystavovali slunci.“ 

Které skupiny lidí mají v důsledku veder největší potíže? 
„Ošetřovali jsme pacienty dá se říci všech věkových kategorií, ovšem nejvíce pak seniory a kardiaky s poruchami srdečního rytmu.“ 

Jak by se tedy měli lidé chovat v tropických dnech obecně? 
„Především dodržovat pitný režim, tedy vypít aspoň tři litry tekutin denně, nejlépe čistou vodu, dále nevystavovat se přímému slunci, pohybovat se v mírně zatemněné a chladné místnosti, omezit těžkou namáhavou práci na slunci nebo sportovní aktivity. K ochlazení organizmu je vhodná také např. vlažná koupel aspoň dvakrát denně.“ 

Museli jste ošetřovat i mladé lidi, kteří jsou relativně zcela zdraví, co bylo příčinou jejich zdravotních potíží? 
„Jednoznačně podcenění a nedodržování pitného režimu, mladá slečna ráno vstane, dá si k snídani kávu a myslí si, že to stačí. Potom se diví, že se ocitne u nás.“ 

Jaké provádí zdravotníci úkony, když k vám přivezou pacienta zjevně s potížemi způso-benými dehydratací organizmu? 
„Dostatečná hydratace pacientů je jedním ze základních prvků. Nezbytné je sledování příjmu a výdeje tekutin. Zdravotníci podávají pacientům slazený (neslazený) čaj nebo iontové nápoje. Upozorňujeme na nutnost dodržování pitného režimu, V případě těžké dehydratace přistupu jeme k podání infuzních roztoků.“ 

Děkuji za rozhovor