Maturita v nemocnici

Ve dnech 17. až 19. května 2016 proběhly na oddělení Neurologie a Interna B praktické maturity studentů Soukromé střední odborné školy manažerské a zdravotnické z Břeclavi, obor zdravotnický asistent/ka.

Odbornou zkoušku absolvovalo dvanáct studentů a všichni byli úspěšní. 

Poděkování patří staničním sestrám Alžbětě Ružičkové a Ivetě Hesekové a také vrchní sestře Interního odd. Ivetě Malé a zastupující vrchní sestře Neurologického odd. Boženě Mackové. Zástupci školy i maturanti děkují za vstřícnost a pochopení také všem lékařům, pacientům a hlavní sestře Mgr. Ludmile Jeřábkové, která přišla maturanty podpořit k ústní části zkoušek.

Nemocnice Břeclav spolupracuje s „břeclavskou zdravotní školou“ již několik let a mnozí z jejich absolventů se stali zaměstnanci nemocnice. Letošním maturantům blahopřejeme a přejeme jim v dalších letech mnoho úspěchů v jejich náročné práci, pro kterou se rozhodli.