Lidí nakažených virem HIV přibývá

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, již tradičně uspořádala infekční ambulance Nemocnice Břeclav 27. listopadu bezplatné odběry krve na testy HIV a zároveň i onemocnění chronickou žloutenkou, virovou hepatitidou typu B a C. Příležitost provedení testu na HIV využilo celkem 24 osob, mužů i žen.
V rámci České republiky je evidováno 1181 osob nakažených virem HIV. Po Praze  je jich nejvíce právě v Jihomoravském kraji a to 131. Počet nemocných nakažených touto smrtelnou nemocí každoročně stoupá a jen Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vynaložila v roce 2012 na jejich léčbu částku 183 milionů korun. Na téma boje a léčby viru AIDS poskytl lékař infekčního oddělení Nemocnice Břeclav MUDr. Daniel Fuchs následující rozhovor. 

Zaznamenali jste na vaší ambulanci již nějaký případ pozitivního výskytu viru HIV?
„Takový případ si zatím na naší ambulanci nepamatuji, ale přesto jsme už u nás prověřili krevními testy na tuto nemoc desítky lidí. Běžně stojí test na HIV kolem 800 korun, a u nás děláme tyto testy jednou ročně zdarma, právě vždy k výročí Světového dne boje proti AIDS.“ 

Pokud je testem zjištěn pacient jako HIV pozitivní, jaký je ze strany lékařů další postup a léčba? 
„Při zjištěni pozitivity HIV při tzv. skríningovém vyšetření, se následně doplňuje konfirmační (potvrzující) vyšetření, které potvrdí pozitivitu a tedy infekci HIV nebo ji vyloučí. Při pozitivitě i v konfirmačním vyšetření se pacient odesílá do specializovaného centra pro léčbu HIV infekce. Nemoc je léčitelná, ovšem stále ještě nevyléčitelná. Jedná se vpravdě o smrtelnou nemoc. Současnými léky a vedením pacienta je možné jeho zdravotní stav stabilizovat a ve většině případů zabránit rozvoji vyšších stadií nemoci, které zhoršují kvalitu života pacienta.
Léčba má svoje specifika, záleží na tom, ve kterém stadiu se onemocnění zachytí, jaká jsou další přidružená onemocnění pacienta, a také v neposlední řadě na jeho spolupráci s lékaři. Je poměrně finančně náročná. Zahrnuje podávaní kombinace tzv. antivirotik (protivirové léky), tato léčba bývá ve většině případů doživotní. Může se měnit jejich kombinace. Dále je nutno léčit infekční nemoci, které bývají spojené s HIV infekci tzv. oportunní infekce. Cílem léčby je snaha zastavit nebo zpomalit progresi onemocnění do dalších stadií a zlep-šit kvalitu života nemocného.
My nefungujeme jako specializované centrum, ta jsou v krajských městech a v Praze. Pro Jihomoravský kraj tedy v Brně. Pokud by došlo k záchytu HIV pozitivního pacienta, byl by tento pacient předán na specializované pracoviště.“ 

Které sociální skupiny osob jsou pro výskyt a šíření této nemoci nejrizikovější?
„Nemoc je přenosná krví a krevními deriváty, pohlavním stykem a také z matky na dítě v průběhu těhotenství, nebo častěji v průběhu porodu. Z toho vychází, že nejvíce ohroženou skupinou jsou promiskuitní lidé a drogově závislí.“

Jaká jsou uplatňována vůči osobě s HIV pozitivním preventivní opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření této nemoci?   
„Pacient  podepisuje prohlášení, že je plně informován o své nemoci a je si vědom, že úmyslné šíření nemoci je trestným činem. V domácím prostředí má vyčleněné své osobní hygienické pomůcky (např. ručník, holení). Svého sexuálního partnera by měl o nemoci informovat a používat ochranné pomůcky. Veškeré plánované operační zákroky tak jako i porod, by měly být prováděny v AIDS centrech.“

A proč celostátně počet osob nakažených virem stále přibývá? 
„ Již se o této nemoci tolik nemluví, jako na  začátku. Lidé se asi přestávají bát, nebo mohou mít dojem, že infekce je prakticky vyléčitelná a nepředstavuje již větší hrozbu, jsou více lehkomyslní. Ale opakuji, jedná se o nevyléčitelnou nemoc. Průběh neléčené nemoci je smrtelný. Každý by si měl uvědomit, že nejjednodušší a nejbezpečnější je prevence.“