Kurs pro veřejnost

Dne 20. 6. 2012 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, pro veřejnost uspořádala „Kurs první pomoci“.


Ve středu 20. června 2012 Nemocnice Břeclav uspořádala pro veřejnost „Kurs první pomoci“.  
Přítomní se z přednášky lékařky interního oddělení  MUDr. Mileny Halodové dozvěděli, jak se úspěšně vyvarovat problémů letních dnů spojených s vysokými teplotami a přehřátím organismu, nemocem z infekčních nákaz, co dělat při anafylaktickém šoku po bodnutí hmyzem nebo také jak postupovat a co se může stát, pokud si nás na procházce v přírodě vybere klíště přenášející nebezpečné nákazy.

Staniční setra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Bc. Barbora Toufarová připomněla krok za krokem zásady první pomoci při zranění, zástavě dechu, srdce, jak správně provést resuscitaci nejen u dospělých, ale také u dětí. Zájemci si mohli vyzkoušet jak uložit zraněného do stabilizované polohy nebo přímou masáž srdce na figuríně, pod dohledem elektronického průvodce resuscitací, který je pochválil za dobře provedenou resuscitaci nebo naopak upozornil, že prováděná masáž srdce není dostatečná.  Všichni se shodli na tom, že správně provedená resuscitace nebo například  záchrana tonoucího není nic snadného.

I když účast nebyla velká, věříme, že pro všechny přítomné byl kurs přínosem a v případě potřeby budou schopni první pomoc poskytnout. Těm co nepřišli nezbývá než popřát, pokud se dostanou do situace ohrožení života, bude blízko někdo, kdo první pomoc poskytnout umí.